Vergoedingen

Acupunctuur zit bij veel zorgverzekeraars in een aanvullend pakket, mits uitgevoerd door een therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Ik ben geregistreerd bij de NVTCG Zhong en de koepelorganisatie KAB. Hierdoor komen de consulten in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding bij veel zorgverzekeraars.

Als u aanvullend verzekerd bent, betekent dat in de praktijk vaak dat de kosten van de consulten tot een door de verzekeraar vastgesteld maximumbedrag vergoed worden. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de consulten en tot welk bedrag, kunt u terugvinden in uw eigen polisvoorwaarden of op de website van Independer.

Om de consulten vergoed te krijgen, moet u zelf uw factuur indienen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen risico

Eigen risico geldt niet voor acupunctuur. Kosten van een acupunctuurbehandeling gaan niet ten koste van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering, en dus niet voor zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt.